Pomoc frankowiczom

Frankowiczu! Skorzystaj z naszej pomocy dotyczącej umów frankowych z bankami. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym obszarze oraz szereg sukcesów. Znajdziesz tutaj wnioski do banków niezbędne do procesu.

Kancelaria pragnąc usprawnić oraz przyśpieszyć proces wstępnej analizy oraz późniejszych szczegółowych wyliczeń, celem rozpoczęcia współpracy prosi o dostarczenie w formie papierowej lub elektronicznej następujących dokumentów:

 • Umowa kredytowa,
 • Aneksy do umowy kredytowej,
 • Zaświadczenie o wypłacie kredytu,
 • Historia spłaty kredytu kapitał i odsetki,
 • Dokumentacja reklamacyjna – jeśli Klient wcześniej
  próbował dochodzić swoich roszczeń.

 

 

Wnioski do banków o wydanie dokumentacji kredytowej:

Nasze sukcesy

Jesteśmy od 2016 roku na liście kancelarii „frankowych” rekomendowanych przez największe ogólnopolskie stowarzyszenie osób poszkodowanych działaniami sektora bankowego (Stop Bankowemu Bezprawiu) Sprawdź nas na: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/wizytowki-kancelarii/

 • 2015 r. – drugi w Polsce prawomocny wyrok z powództwa kredytobiorcy p ko Bank Millennium w sprawie zwrotu kosztów i unieważnienie Klauzul Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego 49.000 PLN i niezwiązanie ubezpieczeniem na przyszłość – mamy 50 takich wyroków, suma wygrana 720 000 PLN.
 • 2017 r. – BPH SA (PKO SA) przeciwko Kredytobiorcy oddalenie pozwu banku po wypowiedzeniu umowy kredytu waloryzowanego 745 000 PLN poprzez ustalenie bezskuteczności Klauzul indeksacyjnych.
 • 2017 r. – TU EUROPA przeciwko kredytobiorcy – Sąd oddalił pozew o zwrot odszkodowania za wypowiedziany kredyt banku Millennium SA w oparciu o nieważność umowy kredytowej – wygrana kredytobiorcy 85 000 PLN.
 • 2018 r. – Kredytobiorca przeciwko Bank Millennium SA kredyt z 2008 na kwotę 485 000 PLN indeksowany do CHF, od 2011 roku spłacany w CHF – Sąd stwierdza nieważność umowy kredytowej. Wygrana kredytobiorcy 250 000 PLN i 45 000 CHF z odsetkami, brak kredytu na przyszłość, usunięcie hipoteki. Link do wyroku z uzasadnieniem : http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/chf/154505000007203_XXIV_C_000924_2016_Uz_2019-03-20_001
 • 2019 r. – Kredytobiorca przeciwko mBank SA 2007 r kredyt na kwotę 180 000 PLN indeksowany do CHF – Sąd stwierdza Nieważność umowy kredytowej, wygrana 135 000 PLN z odsetkami, brak kredytu, usunięcie hipoteki.
 • 2019 r. – Kredytobiorca przeciwko mBank SA kredyt indeksowany do CHF; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z 27 listopada 2019 roku, sygn. akt V ACa 752/18, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 150.000,00 PLN).
 • 2019 r. –  Kredytobiorca przeciwko mBank SA (dawny BRE BankSA) wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z 30 lipca 2020 roku, sygn. akt VI C 280/19, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 72.000,00 PLN), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • 2020 r. – Getin Noble Bank SA przeciwko kredytobiorcy – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z 3 listopada 2020 roku, sygn. akt XXV C 989/18, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy i oddalenie powództwa banku w całości (bank wypowiedział kredytobiorcy umowę kredytu na 800 000 PLN i żądał prawie 1.600.000,00 PLN).
 • 2020 r. – Kredytobiorca przeciwko Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku (dawny: GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku). Kredyt na kwotę denominowany w CHF. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, IV Wydział Cywilny, z 19 stycznia 2021 roku, sygn. akt IV C 2413/20, rozstrzygnięcie: ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie od banku kwot wpłaconych przez kredytobiorców tytułem spłaty kredytu (prawie 40.000,00 CHF).
 • 2020r. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, III Wydział Cywilny, z 15 września 2020 roku, sygn. akt III C 195/17, 2020 r Kredytobiorca przeciwko Bank Millennium – Sąd Stwierdza nieważność umowy kredytowej w całości, zasądza wszystko co kredytobiorca spłacił. Kwotę 80 679, 97 zł (osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) oraz kwotę 34 795, 55 CHF. Link do uzasadnienia wyroku: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_000195_2017_Uz_2020-11-02_001