Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to zagadnienie głównie kojarzone osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jednakże może ono także być związane z byłymi przedsiębiorcami i zobowiązaniami, które powstały w trakcie prowadzonej działalności.